Thẻ Setup - Cho người trẻ năng động

Liên hệ
Thông tin:

Hạn mức: Lên đến 500 triệu đồng

Ưu đãi hoàn tiền cho mọi chi tiêu lên đến 5% giá trị giao dịch

Hoàn 5% cho chi tiêu Bảo hiểm tại Bảo Việt, Manulife, PTI, Liberty,

Hoàn 5% cho mua sắm Online Thời trang, công nghệ, sách báo

Hoàn 2% cho chi tiêu ăn uống, xem phim

Và đặc biệt hoàn 0.3% cho tất cả các giao dịch còn lại

Được miễn phí thường niên thẻ chính trong năm đầu tiên có điều kiện (**)

Hoàn tiền 5% cho mua sắm online, Uber, Grab và bảo hiểm tối đa lên tới 7,2 triệu/năm

 

02877788885