Thẻ VPLADY - Thêm đôi cánh cho người phụ nữ quyền năng

Liên hệ
Thông tin:

Hạn mức: Lên đến 500 triệu đồng •

Hoàn 5% chi tiêu giáo dục, y tế, bảo hiểm.

Hoàn 2% cho chi tiêu mua sắm tại siêu thị (Co.opmart, BigC, Metro)

Hoàn 0.3% cho các giao dịch còn lại

Số tiền hoàn lại lên đến 7.200.000 đồng/năm

Hoàn tiền 5% cho Giáo dục, Bảo hiểm và Y tế - Hoàn 2% cho chi tiêu tại siêu thị (Metro, Co-op mart, và big C) tối đa lên tới 7,2 triệu/năm

 

02877788885