VAY THEO HỘ KINH DOANH - TIỂU THƯƠNG

Liên hệ
Thông tin:

Gói vay dành cho Khách hàng là hộ kinh doanh cá thể, hoặc tiểu thương có giấp phép hoăc không giấy phép kinh doanh đều được

Điều kiện vay:

1. Thời gian hoạt động > 24 tháng

2. Tuổi từ: 20 - 60 tuổi 

3. Số tiền vay: 20,000,000 - 100,000,000 vnđ

4. Thời gian góp linh hoạt: từ 06 - 36 tháng

Yêu cầu: 

1. Không có lịch sử nợ xấu

Lãi suất cố định:1,76% - 2,5% / tháng

 

1. Khoản vay: từ 20 -> 100 triệu

2. Thời gian góp: 6 - 36 tháng

02877788885