VAY THEO HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Liên hệ
Thông tin:

Gói vay dành cho có Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Điều kiện vay:

1. Phí đóng 1 năm từ 2 triệu trở lên

2. Tuổi từ: 20 - 60 tuổi 

3. Số tiền vay: 15,000,000 - 70,000,000 vnđ

4. Thời gian góp linh hoạt: từ 06 - 36 tháng

Yêu cầu: 

1. Không có lịch sử nợ xấu

Lãi suất cố định: 1,66% đến 2,17% / tháng

 

1. Khoản vay: từ 15 -> 70 triệu

2. Thời gian góp: 6 - 36 tháng

02877788885