VAY THEO HỢP ĐỒNG TRẢ GÓP NGÂN HÀNG KHÁC

Liên hệ
Thông tin:

Gói vay dành cho Khách hàng đang có khoản vay tín chấp tại các ngân hàng hoặc công ty tài chính khác

1. Hợp đồng trả góp được 5 kỳ

2. Tuổi từ: 22 - 60 tuổi 

3. Số tiền vay: 10,000,000 - 70,000,000 vnđ

4. Thời gian góp linh hoạt: từ 06 - 36 tháng

Yêu cầu: 

1. Không có lịch sử nợ xấu

Lãi suất cố định: 2,67% / tháng

 

1. Khoản vay: từ 10 -> 70 triệu

2. Thời gian góp: 6 - 36 tháng

02877788885