VAY THEO SỐ DƯ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Liên hệ
Thông tin:

Có tài khoản ngân hàng bất kỳ phát sinh giao dịch liên tục trong 4 tháng gần nhất. Số dư bình quân cuối kỳ > 3 triệu đồng

Điều kiện vay:

1. Số dư bình quân cuối kỳ > 3 triệu đồng

2. Tuổi từ: 20 - 60 tuổi 

3. Số tiền vay: 10,000,000 - 45,000,000 vnđ

4. Thời gian góp linh hoạt: từ 06 - 36 tháng

Yêu cầu: 

1. Không có lịch sử nợ xấu

Lãi suất cố định:1,66% -  2,17% / tháng

 

1. Khoản vay: từ 10 -> 45 triệu

2. Thời gian góp: 6 - 36 tháng

02877788885